Priser for modulerne

Prisen for et forløb afhænger af den enkelte elevs konkrete behov.

Et helt forløb består af 4 moduler. Enkelte elever starter direkte på modul 2, de fleste vil dog starte på modul 1. Du er ikke forpligtiget til at købe alle 4 moduler.

"Stavekursus 1 og stavekursus 2" er ikke en del af de 4 moduler.  De kan tilkøbes, til samme pris, som de 4 moduler.

Pris pr. modul: 5500 kr,-

Timeantallet på et modul kan variere fra elev til elev men prisen er fast, da den er baseret på resultatet og ikke på antallet af lektioner. I visse tilfælde kan timeundervisning dog forekomme.

Materialer: Bøger, opgaver og andet materiale kan bestilles gennem mig men afregnes direkte gennem forlaget Alkalær.

Modul 1: arbejdsmappen "Søde ord", "søde ord" kortspil og 10 læse-selv- bøger, 1500 kr.

Modul 2: arbejdsmappen "Drilleord og hemmelige alfabet" og 10 læse-selv-bøger, 1500 kr.

Modul 3: drilleord ll arbejdsmappen og 10 læse-selv-bøger, 1300 kr.

Modul 4: drilleord lll arbejdsmappen, 800 kr.

Stavekursus 1: arbejdsmappen, 800 kr.

Stavekursus 2: arbejdsmappen, 800 kr.